Kommentar utifrån gårdagens inflationssiffror

Igår publicerade SCB april månads inflationssiffror, vilket fångades upp av media med rubrikerna att inflationen sjunker trots att skillnaden från mars var en ynka tiondels procentenhet vad gäller KPI, som ju är den inflation som hushållen de facto betalar eftersom det även innehåller ränteökningar, något som också påverkar i stort sett alla delar av ekonomin som behöver finansieras i någon mån, alltså även företag.  Ovan

Läs mer »

Handeln tokbromsar, men snart vänder det!

Handeln har, som förväntat haft en tuff vår. Hushållens köpkraft har gröpts ut under snart två år av inflation och höjda räntor. Det är stentufft på marknaden och flera detaljhandelsaktörer agerar nu genom att slimma sina centrala organisationer för att försöka komma i balans med utvecklingen. Det finns stora osäkerhetsfaktorer vad gäller den fortsatta utvecklingen, men jag tror att det finns goda chanser att konjunkturen

Läs mer »

Är 20-talet ett förlorat decennium eller en möjlighet för tillväxt?

Vi lever i en tid där vi hela tiden får clickbaitbaserad information i ansiktet- det går inte många timmar innan vi får en ny indikation om vartåt det går – det ska upp, eller ner – eller kanske åt sidan, eller åt samma håll samtidigt. Det finns ett skäl till att vår tid kallas för Den Stora Osäkerheten – kort sagt; Det kan helt enkelt gå

Läs mer »

Det finns tre skäl att priserna aldrig går ner igen

Vi har fantastiska decennier bakom oss. Rekordåren efter andra världskriget skapade välstånd i Sverige, som följdes av ett mer turbulent 70-tal med oljekris och lågkonjunktur, följt av ett spekulativ 80-tal och 90-talskrisen. Men med murens fall och ett Kina som öppnade upp sig mot omvärlden, har vi haft trettio fantastiska år av globalisering och handel, som lett till både tillväxt, högre reallöner och effektivitetsvinster som

Läs mer »

En brant inbromsning är det bästa för Sverige och hushållen på sikt

Det skorpar till sig ordentligt för handeln just nu. Hög inflation pressar hushållen med ökade utgifter och minskade värden på tillgångar, gör att hushållen håller i pengarna. Nedgången i både omsättning och volym under februari, enligt den statistik som kom förra veckan från SCB, lär följas av ännu deppigare siffror för mars, som dessutom var den kallaste marsmånaden sedan 1981 – något som påverkar alla

Läs mer »

Hyresdiskussionen inom retail handlar inte bara om hyror

Den senaste veckan har det hettat till i förhandlingarna om hyrorna för butiker och näringsidkare, när Stadium går ut och meddelar att man ämnar säga upp alla kontrakt som går ut till ny förhandling och kräver i princip oförändrade villkor – trots de indexhöjningar som finns i de hyresavtal som de och alla andra hyresgäster skrivit under. Under åren med låg inflation har det inte

Läs mer »