Hur den andra vågen kommer rita om kartan i svensk detaljhandel

Jag har i många artiklar pratat om detaljhandelns förvandling och hur olika transformationsfaser mejslat ut det detaljhandelslandskap vi ser idag, eller åtminstone såsom det såg ut innan pandemin. Emellan dessa faser av starkt transformationstryck har utvecklingen gått tämligen långsamt, för att sedan skjuta fart som en följd av en yttre händelse. Idag hanterar världen pandemin och just nu ser oddsen för hösten och vintern dåliga

Läs mer »

Den Stora Accelerationen och hur en andra våg kan förändra handeln för alltid

I veckan kom PostNords Ebarometer som redovisade utvecklingen på e-handelsmarknaden under Q2 – som visade att marknaden ökat med 49% i jämförelse med förra året, drivet av pandemin och social distansering. Alla branscher har ökat kraftigt och dagligvaruhandeln ökade mest med 115% och hade på tre månader en ökningstakt som motsvarade tre år. Hemrelaterade branscher ökade också kraftigt, något som även skett på totalmarknaden. Mode

Läs mer »

Kostnaden för den sociala distanseringen och risken för zombiefiering av ekonomin

Världens ekonomier har under pandemin upplevt den mest turbulenta perioden sedan Andra Världskriget och likaså den mest dramatiska tillbakagången i ekonomisk aktivitet i historien. Kina tappade 40% av sin BNP under Q1 i år och USA 32% under Q2. Konsumtionen har i stort återhämtat sig relativt snabbt, men den är ojämn fördelad mellan branscher och även inom branscher. Flygbolag, hotell och eventbranschen hör till de

Läs mer »

Vad är egentligen ehandel – där beslutet tas eller där transaktionen görs?

I nästa vecka släpper PostNord sin Ebarometer för Q2, vårt allra värsta Coronakvartal (peppar, peppar ta i trä) i Sverige och övriga västvärlden. Det kommer säkert inte vara en överraskning att konstatera att digitaliseringen accelererats, även om det är för tidigt att säga vad som är kort- respektive långsiktiga effekter. Redan när vi summerade 2019 kom diskussionen upp om att det är svårt att veta

Läs mer »

När översätts kortsiktiga konsumentbeteenden till varaktiga?

Coronakrisen har på många sätt förändrat vårt sätt att arbeta, umgås och leva i stort. Det får konsekvenser i flera led som under de senaste året sänt chockvågor  genom flera branscher. När man inte går till kontoret får inte lunchrestaurangen sälja lunchen, vilket påverkar både leverantören och transportören. Sitter vi hemma behöver vi inte köpa kläder på samma sätt. I Detaljhandelspodden kunde vi i avsnittet

Läs mer »

Om scenarios som verktyg för att skapa beredskap för omvärldsförändringar

När jag var nykläckt butikschef i mitten av 90-talet var budgetprocessen en mycket förenklad övning, där företagets ledning tog det senaste årets omsättning och helt sonika ökade alla jämförbara butiker med 5% och sedan var det klart. Det var en tid då handeln, på samma sätt som nu utvecklades snabbt och där internationella koncept snabbt tog marknad och trängde undan många av de ursprungliga kedjorna.

Läs mer »