Business as unusual

Den här veckan har jag kommenterat både MQs konkurs och Intersports rekonstruktion – två aktörer som jag under ett par år haft på varningslistan och påpekat att de rent matematiskt, utifrån varumärkes-KPIer inte kommer kunna hantera sin verksamhet inom en snar framtid. I den här artikeln kommer jag komplettera resonemanget, men också, som vanligt sammanställa uppsnappad information från Sverige och världen. Vi har ett nytt

Läs mer »

Kommentar: MQ i konkurs!

Tyvärr har då även MQ kommit till punkten där man ansöker om konkurs. Tyvärr inte heller förvånande. Man sällar sig därmed till en lång skara bolag som redan innan krisen hade underliggande problematik och där pandemin blev katalysatorn.  På samma sätt som i Intersportfallet som jag kommenterade igår, har jag under lång tid påpekat orimligheten i MQ:s position. Redan runt nyår 2o18 stack jag ut

Läs mer »

Kommentar: Intersport i rekonstruktion

Idag försattes Intersport i rekonstruktion – ännu en i raden som behövt ta till denna extraordinära åtgärd för att hantera den akuta situationen. I ett pressmeddelande refererar man som väntat till Coronapandemin som orsak, en sanning med modifikation eftersom den grundläggande orsaken till krisen är bristande relevans – något jag påtalat under flera månader, med stöd av bland annat varumärkesdata.  I Oktober förra året skrev

Läs mer »

Handeln revolutioneras, men kommer konsumenten göra det? Spaningar och kommentarer från veckan som gick.

Pandemin fortsätter att påskynda förändringen av detaljhandelslandskapet, även om skillnaderna är mycket stora mellan storstadsmarknaderna och situationen på mindre orter där man i vissa fall också ökar sin omsättning som ett resultat av att fler väljer att handla på hemmaplan. Även dagligvaruhandeln visar fortsatt goda tillväxtsiffror, när restaurangbesök konverteras till hemmamiddagar och ICA rapporterade en ökning i mars på 11,1%. Från Sverige och övriga världen

Läs mer »

The End Of The Retail World As We Know It: Update

Rapporterna om konsekvenser av Covid-19 strömmar in just nu – och som jag tidigare skrivit förefaller mode och lyxsegmentet hårdast drabbat, men även sportsegmentet följer med – inte minst på grund av branschglidningseffekter mot mode. I USA som är hårt drabbat har nu siffrorna för Mars månad kommit in som visar på 53% minskning i trafiken till butik – och då ska man komma ihåg att

Läs mer »

Detaljhandelspodden #2 Coronauppdateringar och modesegmentets snabba transformation

Här är andra avsnittet av Detaljhandelspodden, ett samarbete mellan HUI Research och We Hunt For Heads. Idag fortsätter vi att beskriva hur handelns transformation accelereras av Coronapandemin och digitaliseringen. Andra avsnittet handlar bland annat om: 1. Coronakrisens effekter på konjunkturen – vi uppdaterar utefter den senaste tidens nyhetsflöde och konstaterar att Regeringen måste återkomma med fler och kraftigare stödpaket – Sverige har råd! 2. Modesegmentets

Läs mer »