The End Of The Retail World As We Know It

Covid 19 har redan ritat om kartan för detaljhandeln och på andra sidan kommer vi att ha ett detaljhandelslandskap som har en helt annan sammansättning än innan. Som jag skrivit om tidigare artiklar så är det som hittills hänt, föga förvånande. När konsumenterna i första hand söker trygghet och spenderar tid hemma, så har kategorier som mode drabbats hårt, även online. Om kunden inte är

Läs mer »

We are prisoners of the past

Detaljhandelns transformation utmanar inte bara kunderbjudandet utan också själva ledarskapet – och även om Coronakrisen utmålas som orsaken till den akuta krisen av många traditionella kedjor, så kan man med fog hävda att det är ett resultat av många års misskötsel och att det knappast kan komma som en överraskning för de företag som gått i rekonstruktion och/eller konkurs att något inte stått rätt till.

Läs mer »

Efter Corona – Kommer online dominera, eller ser vi en ny renässans för den fysiska handeln?

I helgen skrev jag artikeln Coronakrisen som katalysator för modesegmentets transformation – där jag påstår att det som skett hittills i handeln bara på skyndar det som ändå skulle skett. Konkurser och rekonstruktioner har avlöst varandra de senaste åren och digitaliseringen var å sin sida en katalysator, för att slå ut affärsidéer och varumärken som inte längre hade relevans hos konsumenten, genom att utlösa insolvens,

Läs mer »

Coronakrisen som katalysator för modesegmentets transformation

Digitaliseringen har under de senaste åren bidragit till att pressa ut marginalerna ur flera branscher och ett symptom på detta har varit en omfattande utslagning inom flera branscher, som passerat de kritiska 15% onlineandel i en bransch som HUI påvisat vara den tidpunkt då branscher börjat transformeras i en riktning där större delen av tillväxten sker online. Notera att jag skrev symptom ovan, för själva

Läs mer »

Detaljhandelspodden # 1 Coronakrisens effekter på konjunkturen

Varmt välkommen till första avsnittet av Detaljhandelspodden, ett samarbete mellan HUI Research och We Hunt For Heads. Vi, Jonas Arnberg och Magnus Ohlsson, kommer med jämna mellanrum dela med oss av våra spaningar om läget i handeln just nu. Första avsnittet handlar bland annat om: Coronakrisens effekter på konjunkturen Förändrade konsumentbeteenden – vinnare och förlorare i handeln Vad bör man som aktör i handeln göra

Läs mer »

Beslutsfattande och ledarskap under kommande veckan

Vi är mitt i ett intensivt och mycket utmanande läge i Sverige och världen. Inom handeln var läget även innan Coronakrisen  ansträngt för många utifrån den digitala transformationen och hur omvärldsförändringarna och konsumenternas beteende utmanade många affärsmodeller och gjorde en hel del affärsidéer föråldrade. Under förra veckan satt företagsledningar runt om i landet och försökte följa med i alla loopar samtidigt – både hur försäljningen

Läs mer »