Sporthandelns framtid

Sporthandeln har på samma sätt som resten av detaljhandeln förändrats kraftigt de senaste decennierna – inte minst som en följd av digitaliseringen som möjliggjort nischkoncept och att varumärkena själva säljer direkt till konsumenterna. Sporthandeln är också påverkad av flera av de drivkrafter som nu gör att det sker omvälvande förändringar inom modesegmentet. Mycket tyder på att förändringstakten kommer öka kommande år. En fantastisk marknad i

Läs mer »

Vinna eller försvinna – att bedöma framtidsutsikterna för ett retailföretag

På en stor marknad som USA blir skalan helt annorlunda än här i Sverige, både i upp- och nedgång. Sedan 2008, då LehmanBrotherskraschen ändrade förutsättningarna för att finansiera verksamheter, samtidigt som digitaliseringen och e-handeln började ta andelar har fler än 56000 butiker eller 10,7% av det totala butiksbeståndet stängt. Kreditbedömningsföretaget Euler Hermes skriver i rapporten med det ödesmättade namnet,  Retail in the US, Towards Destructive Destruction att

Läs mer »

Vad retail kan lära av restaurangbranschen

Jag gillar att laga mat, helst på ett nördigt sätt och innehar självklart både sous vide och utrustning för molekylär matlagning. Jag blev extra glad när mina barn nyss gav mig en Sage Commercial The Smoking Gun Pro när jag fyllde femtio.  Jag läser kokböcker som andra läser skönlitteratur och har nu under helgerna tittat på alla säsonger av Chefs Table på Netflix. Det är

Läs mer »

7 Spaningar mot 2020

I väntan på min egen artikel om detaljhandeln 2020 delar jag med mig av ett urval av spaningar som dykt upp de senaste månaderna.   1. The Behaviors Agency Retail Trends 2020 and beyond   2. NRF´s Stores Magazine Podcast https://nrf.com/blog/2020-retail-industry-trend-predictions   3. PSFK / Microsoft Retail Trends Playbook 2020 https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-eBook-RetailTrendsPlaybook2020.pdf   4. AllianceData https://knowmoresellmore.com/sites/default/files/2020%20Trends%20Report_Alliance%20Data.pdf   5. Tinuiti 15 Innovative Retail Trends to Watch in 2020

Läs mer »

Fysisk retail är inte bara traditionell butik

Jag har i flera inlägg gjort mig till aktiv förespråkare för fysisk retail av ett antal skäl. Först och främst för att det är en lönsam kanal, för de som har ett relevant erbjudande. De aktörer som inte har ett relevant erbjudande och inte heller har förmågan att konstant laxera fram omsättning, genom en bombmatta av erbjudanden som förmår förlänga dödsmarschen,  har ingen plats i

Läs mer »

På väg mot 2020

Snart är det dags att summera 2019 och spana framåt mot vad som kommer prägla 2020. Allt fler röster höjs om vilka de egentliga utmaningarna och lösningarna är för detaljhandeln – det är inte så enkelt som “att bli digitala” genom att flytta försäljning till Ecommerce, en affär som inte särskilt många får ihop eftersom det finns stora kostnader förknippade med att driva onlinekanalen. Det

Läs mer »