Ny rapport: The State of Fashion 2020

McKinsey har just släppt sin rapport The State of Fashion 2020, en läsvärd och matig sammanställning av modesegmentets möjligheter och utmaningar på den globala arenan.  Man ser på det hela taget stora utmaningar i segmentet – man pratar både om utmaningar utifrån ekonomisk osäkerhet, handelskrig och förändrade konsumentbeteenden och pekar på en minskad tillväxttakt. “This slowdown will stem from consumers being increasingly cautious amid broader

Läs mer »

Less is more – mindre butiker driver tillväxt

Är fysisk butiksyta en tillgång eller ett problem? Ja, det beror på vem man frågar – men det händer mycket spännande på konceptutvecklingsfronten nu när även digital natives börjar etablera riktiga fysiska butiker. Förutom detta fenomen finns också en stark trend att aktörer som redan har en bra utveckling försöker förtäta sina butikskoncept och hitta möjligheter att växa än mer på de marknader man finns

Läs mer »

From Bricks to Clicks – hur harmonized retail banar väg för en ny detaljhandel

Jag har i de två tidigare artiklarna Digital natives visar vägen till framtidens fysiska handel och From Clicks to Bricks – Ännu fler Digital Natives diskuterat om fördelarna med den fysiska butiken – och varför företag och varumärken som börjat i den digitala vägen väljer att öppna butiker – tvärt emot den rådande uppfattningen om butiksdöden och där flera kedjor aktivt avvecklat butiker i syfte att

Läs mer »

Mellanprissegmentets kris -stuck in the middle

Är det en slump att lågprisaktörerna växer så det knakar och att nästan alla de aktörer som figurerat i rubrikerna som krisföretag inom handeln, de senaste månaderna befinner sig i mellanprissegmentet? I denna artikel försöker jag reda ut vad mellanprissegmentets utmaningar består i. Sverige och så gott som alla andra västländer har haft en stor medelklass under hela efterkrigstiden. Under stora delar av denna tid var

Läs mer »

Black Friday – låga marginaler och dåliga vibbar

Black Friday och i förlängningen Black Week, har på några år blivit årets detaljhandelshändelse och inför dagen har det spåtts nya försäljningsrekord. I en tid där man ändå aldrig behöver köpa något till normalpris, kan man fråga sig hur länge hoppet om ständig tillväxt denna dag kommer leva. Som detaljhandlare finns det flera betänkligheter med Black Friday – inte minst eftersom alla försöker skrika i

Läs mer »

From Clicks to Bricks – Ännu fler Digital Natives

Mitt inlägg från i lördags verkade vara uppskattat som motvikt till den ständiga diskussionen om butiksdöden. Jag ställde också frågan om butiksdöden i själva verket är en omställning, där gamla och trötta koncept som saknar relevans byts ut mot nya och mer agila aktörer som levererar på en högre nivå än 1900-talets stora? Faktum är att det finns många fler spännande företag som är sprungna

Läs mer »