Digital natives visar vägen till framtidens fysiska handel

För några veckor sedan släpptes nyheten att antalet butiker i Sverige minskat med hela 6% mellan åren 2017 och 2018. I en rapport för Handelsrådet beskriver HUI hur framförallt mindre, icke kedjeanslutna butiker får allt svårare att hantera den ökande konkurrensen. Coresight Research US & UK Stores Openings and Closure Tracker rapporterar denna vecka: “In the US, year-to-date announced closures have already exceeded the total we

Läs mer »

Är handelns lönsamhet fastighetsägarnas ansvar?

När detaljhandelns utmaningar och temat “butiksdöd” kommer på tal, står frågan om fastighetsägarnas utmaningar framåt i kö för nästa diskussion. Några detaljister försöker debattera om frågan som om det vore fastighetsägarnas ansvar att detaljhandeln tappar i lönsamhet. Och att fastighetsägarna inte har några alternativ. Det är en snudd på infantil betraktelse av fastighetsägarnas övriga möjligheter.   Visst. Fastighetsägarna har haft en gyllene tidsålder i och

Läs mer »

Tack till Er som kom på The Challenge of Change Continues!

Varmt tack till Er som kom till vårt seminarium ”The Challenge of Change Continues” på Hotel Diplomat idag! Vi pratade om handelns omvandling och vad som just nu är drivkrafterna bakom förändringen, där särskilt sport och mode är i en kritisk fas. Det är också tydligt att butiken som mediekanal behöver lyftas och att det inte är självklart att digitalisering och butiksetableringar är varandras motsatser.

Läs mer »

Mini-MBA om Retail Branding och Strategy

Vem är på för en tredagars mini-MBA om retail branding & strategy under våren? Under en intensiv tredagarsutbildning på internat fredag – söndag går vi på djupet om omvärldsanalys, segmentering, positionering, kanalstrategi och marknadsstrategi i det nya detaljhandelslandskapet. Områden som vi kommer belysa är: Omvärldsanalys – hur skapar man ett system för Early Warning för omvärldshändelser? Retail Landscape – vad är bakgrunden till dagens situation?

Läs mer »

Varuhusets framtid som format

I gårdagens artikel stack jag ut hakan och ifrågasatte om varuhuset hade ett existensberättigande som butiksformat, något jag fått många frågor om under dagen. En gång i tiden var det ett sätt att underlätta för kunderna genom one stop shopping och även om varuhuset har en lång historia i världens storstäder var det på 50-talet som formatet började expandera i Sverige med EPA, Åhlens och

Läs mer »

Fördel monobrands

Antalet butiker minskar i USA och ökar i UK – enligt Coresight Research Store Openings and Closures Tracker. Så långt har det med god marginal redan stängts fler butiker hittills under 2019 än under hela förra året i USA. Under 2018 stängdes 5844 butiker (=14 miljoner kvadratmeter!) samtidigt som det öppnade 3258 nya. För innevarande år är motsvarande siffror till dags dato 8996 stängningar och

Läs mer »