Tecken i tiden

Vid gårdagens IKEA-utflykt till IKEA i Linköping råkade jag höra en kvinna någonstans nära 60 år, som pratade med sin dotter i telefonen. Samtalet handlade om ekonomin och matpriserna. Kvinnan sade nästan chockat “Jag handlade ju nästan ingenting, bara lite bacon och det viktigaste, men det gick på över 1600 kr. Ja, man får dra in på något annat…”. En anekdotisk berättelse men ändå ett

Läs mer »

Kommentar om Riksbankens räntehöjning

Inflationen ökar fortfarande och Riksbanken höjde som väntat styrräntan ytterligare 75 punkter till 2,5% idag, vilket är dåliga nyheter för många företag och hushåll, som vant sig vid nollräntor och trott att Riksbanken haft något form av uppdrag att säkerställa att ekonomin inte går in i väggen, när det i själva verket är så att det uppdrag som Riksbanken har är att stävja inflationen –

Läs mer »

The Great Uncertainty

Den epok vi just nu lever i har fått ett namn, The Great Uncertainty – en parallell till The Great Depression på 30-talet, The Great Recession som följde på bankkrisen, The Great Reset som var pandemin – och just osäkerheten om utvecklingen är det som präglar de prognoser om det kommande årets ekonomiska utveckling. Gissningarna om vad 2023 bär i sitt sköte formligen sprutar ut just

Läs mer »

Bli en vinnare under recessionen

Osäkerheten för världen, Sverige, konjunkturen och handeln är större än på länge just nu. I handeln sjunker volymerna tvåsiffrigt om man justerar för inflationen. Det är inte lätt att navigera mellan kobbar och skär för att få en klar bild av hur läget kommer att utveckla sig framåt vintern. Men att handeln kommer att påverkas i negativ riktning står tämligen klart och den utvecklingen har,

Läs mer »

När viker inflationen nedåt?

Hösten är här och det blåser snålt vad gäller framtidsutsikterna för ekonomin i stort och handeln i synnerhet. Nu börjar också varslen komma från både stabila kundfavoriter som H&M, likväl som digitala storbolag som BHG. Vad är det som händer på marknaden? Och hur länge kommer vi se höga siffror vad gäller inflationen? Som jag ser det har vi en kedjereaktion av flera delvis länkade och

Läs mer »

Vem vinner och vem försvinner vintern 2022?

Vi är på väg i full fart mot mot “krigsvintern” som Magdalena Andersson uttryckte det. Det är ekonomisk kris i Sverige med skenande inflation, höjda räntor och rekorddeppiga hushåll. Det krympande konsumtionsutrymmet hos konsumenterna kommer  leda till både risker och möjligheter för handelns aktörer.  Det är tuffa tider för handeln som redan märker att konsumenterna håller i pengarna efter pandemins shoppingfest för handeln, där man

Läs mer »