Den perfekta stormen 2022-2025

Det har gått en tid sedan den senaste artikeln och det är hög tid att uppdatera spaningarna utefter hur situationen utvecklats under våren. Artikeln har huvudfokus på tre ”F-en” – Food, Fuel och Finance som tillsammans avgör formkurvan för utvecklingen inom handel, konsumtion och livet i stort. Och det är en komplex situation på flera sätt där utvecklingen är allt annat än linjär, något som också

Läs mer »

Komplexa samband skapar osäkerheter för utvecklingen för handeln

Många upplever att försäljningen hackar lite under våren – e-handeln har haft svårt att få tillväxt ända sedan December och det blev inte bättre sedan myndigheterna inte längre avråder från att gå till köpcentrum och butiker. Men det finns en lång rad samband som påverkar efterfrågan hos konsumenterna – och som också skapar förutsättningarna för marknaden i stort. I den här artikeln diskuterar jag några

Läs mer »

Kriskundpsykologi och lärdomar från tidigare kriser

Ursprungligen skrevs den här artikeln under de första veckorna av pandemin, som inte, efter ett antal famlande månader ledde till en kris för handeln – vi lärde oss leva med viruset och från att ha gått in i pandemin under vad som var på väg att bli en lågkonjunktur, så gick vi ur pandemin i en högkonjunktur…och sedan kom kriget. Under hela civilisationen har ekonomin vuxit och krympt med

Läs mer »

Apple drar ner produktionen på grund av ökade matpriser – räknar med att färre vill handla

Det är krig i Europa och konsekvenserna av detta börjar nu synas i inflationen både vad gäller mat, metaller, insatsvaror och på många andra sätt, något som jag skrev om i min senaste artikel som kom för någon vecka sedan. Sedan dess har konsekvenserna av kriget blivit allt tydligare, ju längre det pågått och man nu kan konstatera att det näppeligen finns någon väg tillbaka

Läs mer »

Inflation och livsmedelskris i spåren efter kriget i Ukraina

Jag har skrivit om risken för inflation sedan Oktober och detta utifrån störningarna i varuförsörjningen i kombination med högre bränsle- och elpriser. I artikeln “20-talets utmaningar för världsekonomin och handeln” från 2 Oktober, började jag resonemanget att den inflation som redan då var hög i USA, rimligen borde påverka även oss med tanke på att råvaror i de flesta fall handlas på en global marknad.

Läs mer »

Konsekvenserna av kriget i Ukraina

Jag hör till dem som inte alls är förvånad över ökad rysk aggression. Några kanske tycker att jag har en cynisk och negativt synsätt, men på det hela taget har Putin, bara gjort det han själv och stora delar av det politiska och militära etablissemanget sagt är det rätta, och det upprepade gånger och under lång tid. Kanske är det så att många varit dåliga

Läs mer »