Hur hanterar man egentligen inflation i handeln?

Redan i Oktober skrev jag min första artikel där jag vågade påstå att vi skulle få ett ökat inflationstryck, baserat på dels den utveckling som varit i USA under året men också eftersom det inte finns någon snabb lösning på utmaningarna i världslogistiken.  I Min Stora Feta Episka Nyårsspaning utvecklade jag tankarna om detta och så långt har jag tyvärr haft rätt i mina spaningar.

Läs mer »

Deppiga utsikter i det korta perspektivet

Jag har fått många positiva kommentarer efter mina Nyårsspaningar för några veckor sedan – och tänker försöka mig på ytterligare en uppdatering utifrån tidigare ämnesområden. Här delar jag – lite ostrukturerat, observationer som jag själv använder för att bedöma omvärldsläget. Det går ännu inte åt rätt håll – och faktiskt finns det på det globala planet, få ljuspunkter.  Först och främst – säkerhetsläget är fortfarande spänt

Läs mer »

Update: Två veckor efter sista Nyårsspaningen

Ja, man kan inte säga annat än att året börjat onödigt “spännande”. Med rekordartad spridning av Omikronvarianten som anstränger samhället och riskerar att kritiska samhällsfunktioner hotas som en konsekvens av sjukskrivningar. Därtill uppladdning i Östersjön där Sverige och våra samarbetspartners inom NATO positionerar sig gentemot militär uppladdning och rysk propaganda, informationskrigföring och signalpolitik – och samtidigt kommer fler signaler på de inflationistiska tendenserna jag berörde

Läs mer »

Min Stora Feta Episka Nyårsspaning – i tre delar. Del 3

Nyåret har passerat och beroende på vart vi befinner oss i tillvaron finns det de som ser fram emot det nya året med tillförsikt, emedan andra känner att den horisont som man de facto har kontroll över och kan överblicka med visst självförtroende är kortare än någonsin. I de två tidigare artiklarna i serien Min Stora Feta Episka Nyårsspaning har jag berört de stora globala

Läs mer »

Min Stora Feta Episka Nyårsspaning – i tre delar. Del 2

Igår satte vi scenen vad gäller de stora strategiska realiteterna för utvecklingen de kommande åren och kraftmätningarna mellan olika globala intressesfärer. Idag rycker vi närmare den operationella nivån, men har fortfarande ett vidvinkel objektiv på vår betraktelse av världen och förutsättningarna för att göra affärer. Vi är alla fortfarande beroende av pandemins utveckling – och den har dessutom redan satt sina spår i långsiktiga irreversibla

Läs mer »

Min Stora Feta Episka Nyårsspaning – i tre delar. Del 1

Det har varit ytterligare ett turbulent år – både för världen i stort och för handeln. Många trodde att 2020 var en skiljelinje mellan världen som vi minns den och det nya normala, men nu har vi lärt oss att det nya normala kanske är att det inte blir normalt – utan att själva transformationen är det normala. Vi har nu ett 2022 framför oss

Läs mer »