Min Stora Feta Episka Nyårsspaning – i tre delar. Del 1

Det har varit ytterligare ett turbulent år – både för världen i stort och för handeln. Många trodde att 2020 var en skiljelinje mellan världen som vi minns den och det nya normala, men nu har vi lärt oss att det nya normala kanske är att det inte blir normalt – utan att själva transformationen är det normala. Vi har nu ett 2022 framför oss

Läs mer »

Inflationstryck i shipageddons spår

Det som jag och flera andra varnat för under lång tid är nu en realitet. Inflationstrycket ökar nu både i USA och Europa, som en följd av den ökade efterfrågan i kombination med störningar i varuförsörjningskedjorna och ökade elpriser. Eller som flera aktörer uttrycker det – allt som kan gå fel gör också det och på samma gång Det är nu ett år sedan det

Läs mer »

Butiken är död! Länge leve butiken!

Den fysiska butiken har setts som slutet på köpresan, men när kostnaderna för att rekrytera nya kunder ökar till onlineaffären ökar, kan butiken snarare ses som starten på köpprocessen. Physical first kan bli konsekvensen för många ehandlare när kostnadsstrukturen förändras i takt med att effektiviteten i marknadsföringen sjunker och konkurrensen om sökorden ökar.  Butiksdöden har länge gått vid detaljhandelns sida, för att travestera på den

Läs mer »

20-talets utmaningar för världsekonomin och handeln

“Historien upprepar inte sig själv, men den rimmar” – om detta skrev jag i ett tidigare inlägg där jag påstod att vi på 20-talet står inför en brytningstid på samma sätt som världen gjorde för hundra år sedan. Och nog rimmar inledningen på detta decennium med 1920-talet på ett sätt som inte bara är positivt. Pandemi, ett isolationistiskt USA, inflationistiska tendenser, högljudda diktaturer och rusande

Läs mer »

Spaningar inför hösten 2021

Det känns i luften att hösten är här på riktigt nu. Och med den går många inom handeln in i en intensiv period både operativ och administrativt. Säsongsskifte innebär fokus i sortiment och mindset hos konsumenterna. Och snart är drar julhandeln igång på allvar. Samtidigt ska man lägga budget för 2022 och gissa vad det året bär i sitt sköte. De två senaste åren har

Läs mer »

Blir “Just in time” förpassat till historien nu?

Pandemin har påverkat hela världen på olika sätt. Vi har sett en hälsokris, en finansiell kris, en humanitär kris för att inte tala om de omedelbara effekterna på rese- och restaurangnäringen, liksom flera branscher inom detaljhandeln. Men de störningar som nu finns kan inte bara hänföras till pandemin. Viruset må vara den utlösande faktorn eller katalysatorn bakom utmaningarna i världshandeln, men det verkliga problemet är kanske,

Läs mer »