Är det nya normala att det inte blir normalt?

De senaste åren har handeln uthärdat den digitala transformationen, först motvilligt, därefter inte sällan i en forcerad omställning där man misslyckats att förstå kopplingen mellan den befintliga fysiska affären och den onlineaffären. Sedan snart ett och ett halvt år har transformationen accelererats av Covid-19 och vi har haft en period av förskjuten konsumtion mot kategorier som gynnas av att många konsumenter tillbringat en större andel

Läs mer »

Framtidens etableringsstrategi och last mile som hot och möjlighet

För sisådär 15 år sedan var det inte ovanligt att man som retailer krävde 10års- kontrakt för att skriva på en etablering. Små lokaler i rätt lägen överläts för miljonbelopp och det var självklart att ett läge på Drottninggatan eller Gallerian hade miljonprislapp för den som ville köpa sig en placering. När fotokedjorna avvecklade sina butiker som en konsekvens av teknikutvecklingen var det en köpfest

Läs mer »

Svarta svanar i varuförsörjningen

Fartyget Ever Givens (Det är rederiet som heter Evergreen) grundstötning i Suez kom vid ett riktigt dåligt tajmat tillfälle, just som ekonomierna skulle behöva gasa sig ur effekterna av pandemin. Det accentuerar också frågan ytterligare om beroendet av långa varuförsörjningslinjer, något som genast kom på agendan under förra våren då logistikkedjorna kortsiktigt brakade samman under de första månaderna av pandemin – där aktörer i Europa

Läs mer »

Physical first som ett sätt att växa efter pandemin

Jo, du läste rätt. Inte digital first utan physical first. I veckan som varit har det kommit spännande nyheter om att flera kedjor ämnar expandera med nya butiker i stor skala. De har såklart i de flesta fall också en digital agenda men har ingen egentlig preferens för den ena kanalen eller den andra. För att låna ett ord från Arne Påposten Andersson, så är

Läs mer »

Handelns utveckling 2021-2025 – uppdaterad

I samband med årsskiftet skrev jag en artikel om den fysiska butikens framtid, som jag fick många positiva kommentarer om. Under lång tid har många kedjor haft digital first som mantra i sina investeringar i tron att man automatiskt blir mer relevant ju mer digital man blir. Men eftersom relevans handlar om erbjudande snarare än kanal så behöver man först säkra att varumärket har en

Läs mer »

När det blir för mycket – hur sortimentsbredden kan bli ett hinder för affären

Människan har funnits i ungefär 10000 generationer och under denna tid har våra levnadsbetingelser förändrats i grunden – och särskilt de sista fem-sex generationerna har genomlevt förändringar där förutsättningarna förändrats för i princip varje generation. Samhällsutveckling, teknikutveckling och inte minst läkekonsten har gjort livet lättare för de flesta – men också komplicerat det på flera områden – där de programsnurror som var en förutsättning för

Läs mer »