Varför snygga butiker är bättre än fula. Visuella upplevelser som bygger varumärke och kundtillfredställse.

Det finns en omedveten dragning till det estetiska hos oss människor – något som ser vackert ut, implicerar helt enkelt ett högre värde. I min artikelserie om framtidens fysiska koncept är paketering en del av den modell jag själv använder vid konceptutveckling – och där Ögongodis är en av de tretton framtidssäkrade positionerna. Egentligen borde väl alla butiker vara snygga – varför i hela friden

Läs mer »

Kommer konkurrensen öka ännu mer, i takt med att pandemin ebbar ut?

Under pandemin har man, som aktör i handeln, antingen varit drabbad eller dopad. Konsumenternas ökade tid i hemmet och obefintlig internationell turism har lett till att bygghandeln exploderat och outdoor exploderat, samtidigt som modebranschen hackat betänkligt. Frågan är vad som händer när pandemin ebbar ut och konsumtionen går från störd till “det nya normala”. Mellan den störda konsumtion och de mer långsiktiga mönstren, kan man

Läs mer »

Stolthet och tillfredställelse skapar olika köpimpulser

Även om positiva känslor av alla slag ofta har klumpats ihop i allmänna kategorier som “lycka” eller “gott humör”, har forskare funnit att olika positiva känslor hade drastiskt olika effekter, inklusive att göra vissa produkter något mindre tilltalande. Det är till exempel skillnad mellan en stolt konsument och en konsument som är nöjd – i valet och hur man prioriterar. “Tidigare forskning visar att positiva känslor

Läs mer »

“Historien upprepar inte sig själv, men den rimmar” – 20-talets förändrade förutsättningar

“Historien upprepar inte sig själv, men den rimmar” är ett citat som ofta tillskrivs Mark Twain och det finns flera slumpartade kopplingar till den tidiga 1900-talshistorien och den pandemin vi just nu genomlider kan såklart betraktas som ett eko av Spanska sjukan som härjade kontinenterna för nästan exakt 100 år sedan. Den rusning som Gamestop-aktien, genom vad som närmast kan kallas börsmanipulation och rusningen i

Läs mer »

Planerade spontanköp som ett sätt att öka kundnöjdheten

Forskare har kunna visa att spontanköp inte är så spontana som det verkar, utan att många konsumenter har en mental budget att använda inför ett köp, oavsett vad det egentliga behovet är. Dessa mentala budgetar kallas “in-store slack” och har studerats genom att fråga konsumenter vad de planerade att köpa, hur mycket de förväntade sig att spendera på de planerade produkterna och hur mycket de förväntade

Läs mer »

Modebranschens transformation har bara börjat

Det har varit mycket fokus på den digitala transformationen – emedan det varit relativt tyst om hållbarhet och personalisering liksom andra utvecklingstrender under det senaste året. På en marknad som många förespår minska ytterligare – och från en position där 56% av de globala modeföretagen inte visade vinst redan 2018, blir det kanske svårt att hantera ytterligare parametrar. Men troligen nödvändigt. Bortsett från ökad andel

Läs mer »