Retail Lab

På våra resor samlar vi alltid på goda exempel och best practise från världens bästa och mest innovativa detaljister. Vi är övertygade om att framtiden redan finns därute och att få problem uppkommer för första gången – man kommer långt om man är ödmjuk och vågar inspireras av andra.

Inom ramen för RETAIL LAB arbetar vi med förändrings- och förbättringsarbete inom ramen för VARUMÄRKES- OCH KONCEPTUTVECKLING.

Vi utvärderar befintliga konceptlösningar och butiker och kommer med insikter om hur man kan öka effektiviteten och den kommersiella nivån.

STORE PERFORMANCE REVIEW är vårt erbjudande till dig som vill ha en second opinion på hur väl butiken står sig kommersiellt gentemot de som är bäst i klassen. Genom att studera kunderna i inköpssituationen kommer vi också med insikter om hur man kan öka konverteringsgraden och göra bättre affärer. Ett sätt att snabbt höja sig en nivå bara genom att använda det man redan betalar för mer effektivt.

Store Performance Review passar då man vill säkerställa att butiken och konceptet håller en hög kommersiell nivå eller för att felsöka i det fall någon butik faller i konvertering eller inte utvecklats på rätt sätt sedan öppning eller ombyggnad.

Under processen värderas varje butik under en dag utifrån den kommersiella statusen. För att strukturera processen används Retailomanias checklista som stöd. Store Performance Review innefattar också avstämning av nivån utifrån kedjans egen idealbild såsom den beskrivs i manualer och varumärkesplattform, men framför allt en jämförelse med de mest framgångsrika koncepten, där vi löpande adderar exempel på best practise från hela världen. Förutom studier av själva butiken och sortimentet observeras också kunder i inköpssituationen, dels via kundflödesanalys för att kartlägga kundernas naturliga väg i butiken, och dels för att fånga beteenden som inte kunden själv är medvetna om och som därför inte kan fångas i andra typer undersökningar och enkäter.

 Exempel på frågeställningar som genomlyses i processen är:

 • Hur bra är kedjan/butiken på att använda det man ändå betalar för i den dagliga driften?
 • Hur bra är kedjan/butiken utifrån egen idealbild i form av varumärkesplattform?
 • Hur bra är kedjan/butiken utifrån jämförelse med de bästa detaljisterna på olika områden?
 • Hur bra är kedjan/butiken på att utnyttja den kommersiella paletten?
 • Hur är den fysiska butiken synkad med de olika digitala gränssnitten?
 • Hur stor är differentieringsfaktorn jämfört med konkurrenterna?
 • Vilka förlorade intäkter och vilka potentialer till utveckling finns?

I studien fokuseras på butiksmiljön och konceptet i stort, snarare än den enskilda butikens dagsform. Istället studeras frågor som;

 • Hur interagerar besökarna med sortimentet och butiksmiljön?
 • Hur är sortimentet strukturerat?
 • Är det lätt att hitta det man söker?
 • Inbjuder butiken till merförsäljning?
 • Hur väl följer butiken upp på säsong och extern marknadskommunikation?
 • Hur styrs kundens uppmärksamhet i butiken?
 • Vilka budskap sänder butiken med sin uppbyggnad?
 • Är layouten optimerad för det kundflöde som finns?
 • Hur utnyttjas heta ytor?
 • Hur styrs konceptet och hålls samman över tiden?
 • Hur kan nya idéer och nytt sortiment implementeras i befintlig lösning?

Kontakta magnus.ohlsson@retailomania.se för mer information.