Skärmavbild 2020-03-22 kl. 17.20.24

Beslutsfattande och ledarskap under kommande veckan

Vi är mitt i ett intensivt och mycket utmanande läge i Sverige och världen. Inom handeln var läget även innan Coronakrisen  ansträngt för många utifrån den digitala transformationen och hur omvärldsförändringarna och konsumenternas beteende utmanade många affärsmodeller och gjorde en hel del affärsidéer föråldrade.

Under förra veckan satt företagsledningar runt om i landet och försökte följa med i alla loopar samtidigt – både hur försäljningen gick, samtidigt som man behövde hantera orolig personal och följa med i hur man skulle hantera de stimulanser som regering och riksbanken meddelade dag för dag.

Jag har varit i kontakt med flera ledande detaljhandelsföretag under helgen och förstått att en hel del fortfarande har mycket praktiska beslut omkring bemanning kvar, liksom hur man ska säkra kassaflödet framåt – samtidigt som andra väljer att börja affärsutveckla och försöker positionera sig för att komma ur krisen som vinnare.

Jag har tidigare hävdat att en stor del i utmaningen för retail handlar om förhållningssätt till utmaningen – hur man väljer att se problemet och vilket ledarskap man har. Kommande veckor kommer förmågan att fatta rätt beslut i en oviss situation att vara avgörande.

Vi har tidigare varit inne i en komplex situation inom handeln. Många olika trender och utvecklingslinjer har samverkat och gjort det svårt att, i det detaljhandelsskifte som varit en verklighet de senaste åren, förstå vilka regler som gäller på marknaden. Nu är vi snarare inne i ett kaotiskt förlopp där vi förra veckan gick upp i stabsläge och nu företar stridsledning, snarare än normal verksamhet.

Varje situation kräver sitt ledarskap

Managementkonsulten Dave Snowden utvecklade Cynefin-modellen för att underlätta beslutsfattande, i samband med att han arbetade på IBM Global Services under slutet 90-talet. Han ville därigenom förklara skillnaden i angreppssätt som krävdes beroende på vilken situation man befann sig i.

I det enkla rummet finns de händelser som sker kontinuerligt och som har ett förutsägbart mönster. Ingen kan till exempel förundras över att konkurrenterna har nyhetslanseringar och bedriver löpande marknadsaktiviteter. För varje åtgärd från konkurrenternas sida, finns en arsenal av möjliga motåtgärder. Orsak och verkan är med andra ord förutsägbar och man kan förlita sig på best practice för att hitta de mest lämpade handlingsalternativen.

Under kaos förändras omvärldens snabbt och förutsättningarna att bedriva verksamheten påverkas dramatiskt och under kort tid. 9/11 kan beskrivas som en kaotisk händelse – det är helt enkelt för stora händelser för att invänta en korrekt utvärdering innan man vidtar åtgärder. Inom affärsvärlden kan större börskrascher såsom IT-kraschen och Lehman-Brotherskraschen ses som kaotiska händelser som momentant påverkar synen på affärsmodeller, finansieringsmöjligheter och andra affärskritiska förutsättningar – allt under loppet av en eller ett par dagar eller veckor. Handling – vilken som helst är bättre än ickehandling.

I det komplicerade rummet finns det ”kända okända” – relationen mellan orsak och verkan kräver mer analys eftersom det finns ett antal möjliga rätta svar på samma fråga. Med rätt expertis och tid för analys kan man utvärdera möjliga alternativ och komma fram till föredraget angreppssätt, bland alternativen.

I det komplexa rummet finns det ”okända okända”. Orsak och verkan kan inte kopplas ihop förrän i efterhand och det finns under pågående process inga helt säkra svar. Genom experimentella aktiviteter och tester på en nivå där man har råd att misslyckas, kan man undersöka effekter av olika åtgärder även under pågående omställning.

 

 

Seth Godin om marknadsföring under Corona

Jag vill också skicka med en video med Seth Godin som intervjuas om  marknadsföring under den kommande krisen: “We need to get to work to make things better”:

Som Seth säger – Det kommer inte bli som förr igen – vi går inte tillbaka till det normala. Det blir en ny verklighet – och det gäller nu att sig att förhålla sig till det och positionera sig i det nya läget. Om något år (eller 10)  förändras världen igen oavsett vad vi vill och tycker om det.

Nu tar vi den kommande veckan också!

Dela inlägget

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Skriv ut
Share on email
Email